Bli Scout

Om du vill bli scout, ring då till närmaste scoutkår och fråga när dom har verksamhet.
Så är det klart. Resten ordnar sig!
(Det finns oftast en medlemsavgift!)

Vill du bli scout hos oss, tveka inte!
Kontakta oss direkt så berättar vi hur de går till.

 

Upplands distrikt (11) sträcker sig från oss (den mest nord- och östbelägna kåren) till Enköping i väst och Knivsta i söder.


 

Norra regionen:
1. Norrbotten: www.ssf.scout.se/norrbotten.
2. Västerbotten & Ångermanland: www.scout.ac.
3. Jämtland & Härjedalen: www.jamtscout.nu.
4. Medelpad: www.scoutimedelpad.se.

Övre mitt:
5. Staffan: www.staffans.nu.
6. Dalarna: www.ssf.scout.se/dalarna.
7. Gästrike:
11. Upplandsslätten: www.scoutuppland.se.

DUST:
8. Värmland: www.ssf.scout.se/varmland.
9. Örebro Län: www.ssf.scout.se/orebro.
10. Västmanland: www.ssf.scout.se/vastmanland.
16. Södermanland: www.scoutsidan.se.

Stockholmsregionen:
12. Roslagen: www.ssf.scout.se/roslagen.
13. Birka: www.ssf.scout.se/birka.
14. Stockholm: www.ssf.scout.se/stockholm.
15. Södertörn: www.sodertorn.ssf.scout.se.

Nordöstra regionen:
19. Kolmården: www.ssf.scout.se/kolmardens-scoutdistrikt.
22. Folkunga: www.ssf.scout.se/folkunga.
23. Norra Smålands: www.ssf.scout.se/norrasmaland.

Sydöstra regionen:
25. Dacke: www.ssf.scout.se/dacke.

Västra regionen:
17. Norra Älvsborg: www.ssf.scout.se/alvsborgsnorra.
18. Skaraborg: www.ssf.scout.se/skaraborg.
20. Göteborg: www.ssf.scout.se/goteborg.
21. Södra Älvsborg: www.ssf.scout.se/alvsborgssodra.
24. Halland: www.ssf.scout.se/hallands-scoutdistrikt.

Södra regionen:
26. Snapphane: www.ssf.scout.se/snapphane.
27. Kulla: www.ssf.scout.se/kulla-scoutdistrikt.
28. Södra Skåne: www.ssf.scout.se/sodraskane.


Karta över Sveriges Scoutdistrikt inom SSF.