Historia 

Hur kom det sig nu då att scouting blev till? Det kan du få svar på längre ner på sidan.
Där kan du se vem Baden-Powell var, när och hur han startade scouting och när och hur det kom till Sverige. 

Sammanfattning
Lord Baden-Powell startade scoutrörelsen i England 1907 genom att ha världens första scoutläger. Han gifte sig med Olave Soams 1912 och hon hjälpte honom organisera Girl Guide Assosiation. Vid det första internationella jamboriet tillkännagavs 1920 Baden-Powell som "Chief Scout of the World"[1] (världens chefscout). Han tog namnet Lord Baden-Powell av Gilwell när han fick adlades av H.M. King Edward VII 1929. 12 år senare, år 1941, dog Baden-Powell – 36 år före sin hustru, som fortsatte främja scouter över hela världen efter hans död. Till Sverige, till exempel, kom scoutrörelsen tack vare B-P och Ebbe Lieberath mellan 1908 och 1910 och för tjejer 1909-1911. Den första scoutkåren var belägen i Göteborg.

 

 

Inledning
"[Idag] finns mer än 28 miljoner scouter, ungdomar och vuxna, män och kvinnor, i 160 länder och territorier [över hela världen]. Cirka 300 miljoner människor har varit scouter, inklusive framstående personer inom många områden."[2] Till exempel Sveriges Konungen är en hedersscout. Detta och det faktum att jag själv är scout gjorde att jag ville skriva om scouting. Scouting har påverkat mig mycket och därför trodde jag det skulle vara intressant att fördjupa mina kunskaper i scoutings historia. De frågor som jag kommer att försöka besvara i denna text är: vem var Baden Powell (B-P)? Var startade scouting och när? Och när kom det till Sverige?


 

Världens scouthistoria

Scouting startades ursprungligen av Chief Scout of the World (se sammanfattningen ovan) Lord Robert Baden Powell av Gilwell. Han föddes den 22 februari 1857, som Robert Stephenson Smyth Baden-Powell, i London. B-P var hemskolad av sin mor, men senare utexaminerades han från Rose Hill School och Charterhouse School. Under sin tid vid Charterhouse blev han mästare i fånga och tilllaga kaniner i skogen runt skolan. B-P betyg var inte så bra, men han lyckades ändå få den näst bästa poängen på provet han tog för att komma in i armén.

 

När B-P var i armén, blev han en expert på rekognosering, karttillverkning och spaning. Han åkte till Indien 1876 som en ung officer och senare arbetade han också i Afrika. När han äntligen återvände hem till England 1903, hade han blivit en nationalhjälte.

 

Fyra år efter det att Baden-Powell återvändande, 1907, anordnade han det första scoutlägret i världen. Det konstruerades för att pröva B-P idéer och för att experimentera med möjligheter. Lägret var belägen på Brownsea Island, Dorset och 22 pojkar från alla sociala klasser deltog. Detta läger markerar början av scouting som den organisation som vi känner i dag. Efter lägret hade upphört, ville massor av folk bli scouter:

"utan krångel, utan ceremoni och helt spontant började pojkar att bilda scoutkårer över hela landet.

I september 1908 hade Baden-Powell upprättat ett kontor som skulle ta itu med det stora antalet förfrågningar som vällde in."[3]

 

När B-P var 53 år, 1910, föreslog King Edward VII att han skulle avgå från armén och fortsätta att tjäna sitt land inom scoutrörelsen istället, och det gjorde han. Detta år startade han också Girl Guide Assosiation (Flickscoutorganisationen) med hjälp av sin syster Agnes. Det kom att bli en separat organisation på grund av att samhället vid tidpunkten ansåg att det var fel för flickor att kampa, vandra osv.

B-P gifte sig med Olave Soames 1912 och de fick tre barn. "Lady Olave Baden-Powell var senare känd som World Chief Guide."[4]

Baden-Powell anordnade det första internationella jamboriet i Olympia, London, 1920. På avslutningsceremonin, blev B-P tillkännagiven Chief Scout of the World. Ingen sade emot.

Nio år senare, 1929 hölls det tredje scout jamboriet i Arrow Park, England. På detta läger kungjorde Edward VIII av England att H.M. Konungen av England skulle adla Baden-Powell. B-P tog sedan namnet Herren Baden-Powell av Gilwell, eftersom han hade skapat ett internationell utbildningscentrum för scoutledare kallat Gilwell Park.

Baden-Powell skrev många böcker under sin livstid. B-P har fått en mängd utmärkelser, bland dem fick han "19 utländska scoututmärkelser."[5] 1938 återvände Baden-Powell till Afrika. Han var mycket sjuk och därför ville vara på den plats som hade betytt mest för honom under sitt liv. Innan han dog, skrev B-P ett sista meddelande till alla scouter i världen. (Se Appendix nedan.) 

Lord B-P dog 1941, 83 år gammal. Han begravdes i Nyeri, Afrika, nära till Mount Kenya. Gravskriften är "Robert Baden-Powell, Chief Scout of the World"[6] med de pojkscout- och flickscoutmärkena ovanför texten. Lady Olave Baden-Powell fortsatte sitt arbete till sin död 1977. I Nyeri, Baden-Powells är dem nu begravda bredvid varandra, alltid i våra hjärtan för att ha skapat scouting och gett det till världen.


 

Svensk scouting

Scouting togs till Sverige av Ebbe Lieberath som också var i armén, som Lord Baden-Powell. Pojkscouterna sägs ha startats mellan 1908 och 1910 och flickscouterna 1909-1911. Den första scoutkåren var "Riddarpojkarna" i Göteborg. Under 1960- och 1970-talet gick Boy Scout och Girl Guide Assosiations samman till en organisation, detta för att inte diskriminera endera könet.

    

Idag har vi inte pojkscouter eller flickscouter i Sverige; vi är helt enkelt bara "scouter," allihop. Det finns separata namn för olika åldersgrupper, men du är fortfarande en scout. Vi arbetar med Lord Baden-Powells motto: "Learning by doing"[7] (lära genom att göra) och om du vid något tillfälle har varit scout, är du för alltid scout i ditt hjärta.

 

I Sverige är scouterna indelade i kårer. Alla kårer är medlemmar i ett förbund. Hela Sverige är indelat i distrikt. Kåren ingår i det närmaste distriktet i det förbund den tillhör. Varje år hålls en distriktstämma då delegat från alla kårer deltar.

De fyra scoutförbunden är de som styr reglerna för kårerna: SSF, Svenska Scout Förbundet,  SMU, Svenska Missionskyrkans Ungdomsförbund, KFUK-KFUM, Kristliga Föreningen av Unga Kvinnor – Kristliga Föreningen Unga Män och NSF, Nykterhetsrörelsens Scoutförbund.SSF är det enda förbundet som är politiskt och religiöst neutralt.  FA, Frälsnings Armens scoutförbund är sedan den 1 januari 2010 en underorganisation tillSSF. Varje förbund har årsmöten då delegater från alla distrikt deltar.

Alla förbund skickar i sin tur delegater till Svenska Scoutrådets möten, som bestämmer över hela Sverige.

I Upplands Scoutdistrikt finns det en styrelse enkom för utmanarscouter (seniorscouter). Den heter RauD och organiserar hajker (övernattningar) och andra händelser för äldra scouter. Varje år har de ett möte som heter Tinget, där utmanarna bestämmer vilka som ska sitta i styrelsen kommande år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Källföreteckning

· Martin Andreasson (2007) SCOUTING 100 år. Stockholm, Informationsförlaget och Scoutförlaget AB.

· Marcus Ljungblad (2007) Scouting - 100 Years Old 2007 [Internet], Genève, World Scout presidiet Inc. tillgänglig från: <http://scout.org/en/content/pdf/2797/Scouting%20-%20100%20Years%20Old%20in%202007.pdf> [accessed 13 februari, 2010].

· Marcus Ljungblad (2008) "B-P" Chief säljare av World [Internet], Genève, World Scout presidiet Inc. tillgängliga från: <http://scout.org/en/content/pdf/2803/B-P%20-%20Chief%20Scout%20of%20the%20World.pdf > [åtkomst 13 februari, 2010].

· Carlos Rodriguez The Third World Jamboree [Internet], Venezuela, den amerikanska scoutrörelsen serviceprogram. Från: <http://www.macscouter.com/usscouts/history/jambo29.asp> [accessed 21 februari, 2010].

· Svenska Scoutrådet (1993) letar UPPSLAGS BOKEN. 2 nd ed. Göteborg, Förlagshuset Gothia.

· Elin Sundin (2009) RauD är bra!Män vad är det?[Internet], Uppsala, RauD. Från: <http://foreningssidorna.se/raud/vadarraud/> [accessed 21 februari, 2010].

· Elin Sundin (2009) ting [Internet], Uppsala, RauD. Från: <http://foreningssidorna.se/raud/ting/> [accessed 21 februari, 2010].

· The Scout Association (2005) The History of scouting [Internet], UK, The Scout Association. Från: <http://www.scoutbase.org.uk/library/history/> [accessed 13 februari, 2010].

· Den svenska guide and Scout Association scoutrörelsen och handledning i Sverige [Internet], Stockholm, Svenska Scoutförbundet. Från: <http://www.ssf.scout.se/in-english/> [accessed 13 februari, 2010].

· Svensk Guide och Scout Association Scouternas demokrati [Internet], Stockholm, Svenska Scoutförbundet. Finns från: <http://www.ssf.scout.se/om-oss/organisation/scouternas-demokrati/> [accessed 21 februari, 2010].

· i svensk Guide och Scout rådets Scoutings historia [Internet], Stockholm, Svenska Scoutrådet. Från: <http://www.scout.se/index.php?option=com_content&view=article&id=146&Itemid=453> [accessed 13 februari, 2010].

· Den svenska Guide och Scout rådets scoutrörelsen i Sverige [Internet], Stockholm, Svenska Scoutrådet. Från: <http://www.scout.se/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=711> [accessed 13 februari, 2010].

· Anders Wahlund, ordförande i Wattholma Scoutkår, 018-352252.

· Världen organisering av den Scout Movement (2008) World scoutrörelsen idag - en världsomspännande ungdom social kraft [Internet], Genève, World Scout presidiet Inc. tillgänglig från: <http://scout.org/en/about_scouting/facts_figures/fact_sheets/fact_sheet_world_scouting_today> [accessed 13 februari, 2010].

·  Wasakåren (?) Baden Powells sista budskap [Internet], Uppsala, Sweden, Wasakåren. Tillgänglig från: <http://www.wasakaren.se/bpssistabudskap/> [29 mars, 2010].


Bildkällor:
Bild 1: http://www.senecadistrict.org/Images/Uploads/Unit515/Baden-powell3.jpg

Bild 2: http://www.peoplequiz.com/biographies-31909.html

 


Appendix

B-Ps sista budskap

Kära scouter!
Om ni någon gång har set teaterpjäsen "Peter Pan" kommer ni nog ihåg att sjörövarhövdingen höll sitt avskedstal flera gånger. Han var nämligen rädd att han kanske inte skulle hinna säga vad han hade på hjärtat när hans dödsstund kom. Det är ungefär på samma sätt med mig, och fast jag inte håller på att dö just nu, så kommer jag snart att göra det och därför vill jag säga er ett avskedsord.

Kom ihåg att detta är det sista ni någonsin får höra från mig - lägg det därför på minnet!

Jag har varit mycket lycklig under mitt liv och jag önskar er allesammans att få bli lika lyckliga.

Jag tror att Gud har satt oss till denna glada värld för att vi ska vara lyckliga och glädja oss åt livet. Men lycklig blir man inte därför att man är rik har framgång i sitt arbete eller skonar sig själv. Om du vill bli riktigt lycklig måste du göra allt för att sköta din hälsa och bli frisk och stark medan du ännu är pojke, så att du kan bli till nytta och på så sätt en gång njuta av livet när du har blivit vuxen.

Studera naturen runt omkring dig och du ska märka hur Gud har uppfyllt världen med vackra och underbara ting, för att du ska kunna glädja dig åt dem. Var nöjd med det du har fått och gör det bästa av det. Se på tillvarons ljusa och inte dess mörka sida.

Men den verkliga vägen till lycka är att göra andra människor lyckliga. Försök att en gång lämna denna värld en smula bättre än den var när du kom in i den. Och när det är din tur att dö, kan du dö glad i medvetandet om att du i alla fall inte har slösat bort din tid utan har gjort ditt bästa. På detta sätt ska du vara redo att leva lyckligt och att dö lycklig. Håll alltid fast vid ditt scoutlöfte, även sedan du har vuxit upp till man - och må Gud hjälpa dig att gör det.

Din vän.


Robert Baden-Powell

 


_____________________________________________________________________________

 

 


B-Ps Last Message
‘Dear Scouts

- If you have ever seen the play "Peter Pan" you will remember how the pirate chief was always making his dying speech because he was afraid that possibly when the time came for him to die he might not have time to get it off his chest. It is much the same with me, and so, although I am not at this moment dying, I shall be doing so one of these days and I want to send you a parting word of good-bye.

Remember, it is the last time you will ever hear from me, so think it over.

I have had a most happy life and I want each one of you to have as happy a life too.

I believe that God put us in this jolly world to be happy and enjoy life. Happiness doesn't come from being rich, nor merely from being successful in your career, nor by self-indulgence. One step towards happiness is to make yourself healthy and strong while you are a boy, so that you can be useful and so you can enjoy life when you are a man.

Nature study will show you how full of beautiful and wonderful things God has made the world for you to enjoy. Be contented with what you have got and make the best of it. Look on the bright side of things instead of the gloomy one.

But the real way to get happiness is by giving out happiness to other people. Try and leave this world a little better than you found it and when your turn comes to die, you can die happy in feeling that at any rate you have not wasted your time but have done your best. "Be Prepared" in this way, to live happy and to die happy- stick to your Scout Promise always when you have ceased to be a boy - and God help you to do it.

Your friend,

Robert Baden-Powell’”[8]

 


 

 


[1]Marcus Ljungblad (2008) "B-P" Chief Scout of the World [Internet], Genève, World Scout presidiet Inc. Tillgänglig från: < http://scout.org/en/content/pdf/2803/B-P%20-%20Chief%20Scout%20of%20the%20World.pdf > [13 februari, 2010] (min egen översättning).

[2] Marcus Ljungblad (2007) Scouting - 100 Years Old in 2007 [Internet], Genève, World Scout presidiet Inc. tillgänglig från: <http://scout.org/en/content/pdf/2797/Scouting%20-%20100%20Years%20Old%20in%202007.pdf> [13 februari, 2010] (min egen översättning).

[3] Marcus Ljungblad (2008) (min egen översättning).

[4] Ibid.

[5] Ibid.

[6] Ibid.

[7] Svenska Scoutrådet Scouting in Sweden [Internet], Stockholm, Svenska Scoutrådet. Tillgänglig från: <http://www.scout.se/index.php?option=com_content&view=article&id=173&Itemid=711> [13 februari, 2010]. (min egen översättning).

[8]Wasakåren (?) Baden Powells sista budskap [Internet], Uppsala, Sweden, Wasakåren. Tillgänglig från: <http://www.wasakaren.se/bpssistabudskap/> [29 mars, 2010].

 

Baden-Powell  (Bild 1)
Lady Powell (Bild 2)